KONTAKT

Alfa Via d.o.o.
Železna cesta 10A
1000 Ljubljana

Mob:  031 600123
Med 8 in 11 dopoldan
E-pošta: info@explorer.si
co-pilot posodobitve
avtoalarmi
avto alarm

Često postavljana pitanja i odgovori na njih!


Što vidim u WEB programu za korisnike, ako se prijavim kao demo korisnik?
Kao demo korisniku vam je omogučeno praćenje vozila(kamiona) koje se stvarno vozi, a u vlasništvu je tvrtke iz Ljubljane. Ako vozilo stoji to znači, da je na utovaru. Naša tvrtka nema utjecaj na rad i vožnju demo kamiona. Željeli smo potencialnim korisnicima predstavit djelovanje sustava i samog WEB programa na stvarnom vozilu, tako da se nismo odlučili za neku simulaciju (animaciju) na testnim podacima, kako to rade neke od konkurentskih tvrtki i na taj način vam projeciraju crtiće...

Što je GPS?
GPS je skračenica od Global Positioning System. To je satelitski navigacijski sustav, koji se upotrebljava za određivanje točnog položaja i vremena, bilo gdje na zemlji ili u njenoj orbiti.
GPS_razlaga5.jpg

Što je GSM?
GSM je skračenica od Global System for Mobile communications u originalu (francuski) Groupe Spécial Mobile, i znači sustav bezžične telefonije.


Što je GPRS?
GPRS je skračenica od General Packet Radio Service, ili drugim riječima, to je mobilna podatkovna usluga u okviru standarda GSM. GPRS prijenos podataka se obično obračunava po prenešenoj količini podataka, za razliku od prijenosa podatka u klasičnim preklopnim mrežama tipa CSD, koji se obračunava po trajanju uspostavljene veze, bez obzira na to, dali se podatci prenose ili je veza neaktivna. GPRS usluga se može upotrebljavati kao osnova za druge usluge kao što su  WAP,SMS ali MMS, najzanimljivija je za mobilni dostop do internetnih usluga, kao što su elektronska pošta ili priključivanje na WEB.

Što je CSD?

CSD je skračenica od Circuit Switched Data,  što znači prijenos podatka u klasičnim preklopnim mrežama. CSD veza se obračunava po trajanju uspostavljene veze, bez obzira dali se podaci prenose ili je veza neaktivna.
 

Gdje sustav  Explorer djeluje?
Sustav djeluje na področju cijele Europe i Euroazije (Rusija,Ukrajina), gdje je osigurana pokrivenost sa GSM/GPRS signalom.

Ko prati i pronalazi vozilo u primjeru krađe?
Vozilo pronalazi intervencijska skupina ili policija rukovođena od našeg nadzornog centra.

Kakav je postupak kada dođe do krađe vozila?
V primjeru krađe vozila, vlasnik vozila o tome obviještava policiju i nadzorni centar Explorer. Policija posle toga kontaktira nadzorni center Explorer, koji provjerava autentičnost događaja i policji uz dozvolu vlasnika proslijedi podatke o zadnjoj znanoj lokaciji vozila, uz pomoč koje policija pronalazi ukradeno vozilo.

Dali sustav Explorer može odkriti krađu vozila kad se ona dogodi?
Usluga ZOP  (pogledajte 'uputstvo Z.O.P.', na desnoj strani početne stranice) omogučava prividno zaključavanje vozila preko vašega mobilnoga telefona, što znači, da če vas sustav Explorer, u slučaju neovlaštenog pomicanja vozila, o tome obvijestiti , preko vašega mobilnega telefona.

Dali sustav djeluje ako se isključi akumulator?
Da, sustav djeluje još  4 do 8 sati poslije isključenja akumulatora, pod uvjetom da ima ugrađenu vlastitu bateriju (opcija) koja omogučava u slučaju isključenja akumulatora, da sustav o tome obavjesti vlasnika vozila, uz pomoč SMS poruke.

Dali je sustav moguče ugraditi (premontirati) u drugo vozilo?
Da, sustav je moguče premontirati u drugo vozilo, kod ovlaštenih montera.

Kad i kako lociram svoje vozilo?
Uz pomoč internetnog preglednika ili mobilnog telefona možete locirati svoje vozilo bilo kada i bilo gdje. Internetna aplikacija vam omogučava grafički prikaz lokacije na zemljovidu, lociranje preko mobilnog telefona vam preko SMS poruke, javlja točnu lokaciju vozila sa adresom, gdje se vozilo nalazi.

Dali je moguč pregled povjesti vožnje vozila i za koliko vremena unatrag?
Sustav Explorer dopušta uvid u povjest vožnje vozila preko internetnega preglednika uz pomoč Explorer aplikacije za razdoblje do 200 dana.

koje pogodnosti primam ako imam ugrađen sustav Explorer?
Kod večine slovenskih osiguravajučih društava odobravaju popust od 20-30% na premiju krađe vozila ako imate ugrađen sustav Explorer. Sa hrvatskim osiguravajučim društvima smo u pregovorima za iste ili čak veče ugodnosti. Isto tako nemate večih neugodnosti i trškova koji su prisutni kod krađe vozila.

Koje podatke bilježi sustav Explorer?
Sustav bilježi brzinu vozila, nadmorsku visinu, prevoženu daljinu, vrijeme vožnje  i adresu (najbližj geodetsko locirani objekti) od trenutačne pozicije vozila. Bilježi i geografske podatke, a to su geografska dužino in širina, izraženi u stopnjevima

Dali je prisutnost sustava u vozilu moguče odkriti?
Ne, sistem je profesionalno i diskretno ugrađen u unutrašnjost vozila i ne može se vidjeti.

Dali sustav  ima utjecaj na kompjuter u vašem vozilu?
Ne, sustav nema utjecaj na kompjuter u vašem vozila, zato i garancija vozila ostaje važeća.

Koliko vremena traje ugradnja sustava u moje vozilo?
Ugradnja u vaše vozilo traje od 30 do 90 minuta, ovisno od svakog vozila pojedinačno. Uobičajno je tako, da čim skuplje je vozilo, tim dugotrajnija je ugradnja. Zašto? Zbog toga jer vozila visokog cijenovnog razreda, imaju ugrađene mnogobrojne zaštite, koje utječu na djelovanje sustava Explorer, pogotovo na antenski dio sustava i s tim na kvalitet prijema satelitskih pa čak i GSM podataka(signala). Produženje vremena ugradnje nastaje, jer moramo te zaštite ili neutralizirati ili zaobići. Iz istog razloga je vrlo važno, da se ugradnja sustava vrši u za to ovlaštenim servisima.

Dali vam sustav Explorer u vašem vozilu može izprazni bateriju (akumulator)?
Sustav Explorer, koji je ugrađen u vaše vozilo ima određenu(minimalnu) potrošnju električne energije, koju dobiva iz akumulatora u vašem vozilu. Največi potrošač je prijemnik GPS i malo manji primo-predajnik GSM, koji je u stvari mobilni telefon. Naš sustav djeluje neprestano. Neki sustavi od konkurentskih tvrtki, štede energiju i povremeno se isklapljaju, što smanjuje sigurnost vozila. Ako vaše vozilo upotrebljavate svakodnevno toškoča nema. Sezonska, (kabrioleti), skupocjena ili sportska vozila, koja najviše vremena provode u garažama imaju poteškoče sa akumulatorom poslije 4-6 sedmica. Jasno je, da je vrijeme ispraznjenja akumulatora različito, od vozila do vozila i da najviše zavisi od znanih čimbenika, a to su godišnje doba (zima), kvalitete, kapacitete i ponajviše od starosti akumulatora u vašem vozilu.
Uzimajuči u obzir sve te čimbenike, vrijeme ispraznjenja vašeg akumulatora može biti i krače.

Dali je moguča takva ugradnja, da sustav  ne može izprazniti akumulator u vašem vozilu?
Moguča je ugradnja sustava, na način da nema stalno napajanje, tj. da radi samo onda, kada je motor vozila u pogonu.
Izbor načina ugradnje je vaša odluka! Uobičajni način ugradnje sustava, je sa stalnim napajanjem.

Dali mogu SIM karticu iz sustava upotrijebiti u svojem  mobilnom telefonu?
Ni u kojem slučaju, jer SIM kartica u sustavu Explorer ne omogučava glasovnih usluga, ona omogučava samo prijenos podataka iz sustava na naše servere.

NOVICE

Kako deluje GPS? Če vas zanima si poglejte krajši film o tem!


Če še nimate naše sledilne naprave v vozilu ali če še niste kupili našega elektronskega sovoznik Explorer Co-pilota, ker ne zaupate v...
več o tem
sledenje avtomobila