Prikrito prisluškovanje … Ko navidezni problem postane resničnost!

Prikrito prisluškovanje … Ko navidezni problem postane resničnost!

Prikrito prisluškovanje … Ko navidezni problem postane resničnost!

Prikrito prisluškovanje … Ko navidezni problem postane resničnost!

Zaščitite podatke in informacije v svojem podjetju.

Zaščitite podatke in informacije v svojem podjetju.

Zaščitite podatke in informacije v svojem podjetju.

Zaščitite podatke in informacije v svojem podjetju.

Zaščita podatkov vašega podjetja je v današnjem času bolj pomembna kot kadar koliprej. Zaradi vedno večje količine razkritih primerov goljufij in korporativnega vohunjenja, vas lahko prepričanje meni se to ne more zgoditi, zlahka naredi bolj ranljivega.

Ni neobičajno, da nekatera podjetja v želji po pridobivanju poslovnih skrivnosti, pod krinko najemajo izurjene izvajalce prikritih prisluhov! Prav tako tudi ni neobičajno, da v pisarnah in drugih poslovnih okoljih, snemalno prisluškovalne naprave, postavijo nezadovoljni uslužbenci.

Motivi so lahko tako zapleteni kot popolno korporativno vohunjenje, ali tako preprosti, ko zaposleni z namenom diskreditacije ali naznanitve nekega dejanja, zbira obremenilne dokaze zoper nadrejenega ali vodstvo podjetja. Pri tem nemalokrat prisluškovanje postane orodje za izsiljevanje.

Smo eden izmed vodilnih in najbolj zanesljivih ponudnikov TSCM profesionalnih pregledov na Slovenskem trgu. Naše stranke so:

Tehnološka podjetja

Tehnološka podjetja

Finančne ustanove

Finančne ustanove

Izobraževalne ustanove

Izobraževalne ustanove

Mednarodne korporacije

Mednarodne korporacije

Politične organizacije

Politične organizacije

Nepremičninske družbe

Nepremičninske družbe

Neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije

Mediji

Mediji

Posamezniki

Posamezniki

Proces odkrivanja prisluškovalnih naprav:

Proces odkrivanja prisluškovalnih naprav:

Proces odkrivanja prisluškovalnih naprav:

Proces odkrivanja prisluškovalnih naprav:

01

Ocena in analiza grožnje

Prvi korak vključuje celovito oceno in analizo vaših varnostnih potreb ter potencialnih groženj prisluškovanja. To vključuje identifikacijo premoženja, občutljivih informacij ter ranljivih področij. Pri protisledenju bomo ocenili vaše obstoječe varnostne ukrepe ter določili potencialne metode, ki se bodo uporabile za odkrivanje prisluškovalnih naprav.

01

Ocena in analiza grožnje

Prvi korak vključuje celovito oceno in analizo vaših varnostnih potreb ter potencialnih groženj prisluškovanja. To vključuje identifikacijo premoženja, občutljivih informacij ter ranljivih področij. Pri protisledenju bomo ocenili vaše obstoječe varnostne ukrepe ter določili potencialne metode, ki se bodo uporabile za odkrivanje prisluškovalnih naprav.

01

Ocena in analiza grožnje

Prvi korak vključuje celovito oceno in analizo vaših varnostnih potreb ter potencialnih groženj prisluškovanja. To vključuje identifikacijo premoženja, občutljivih informacij ter ranljivih področij. Pri protisledenju bomo ocenili vaše obstoječe varnostne ukrepe ter določili potencialne metode, ki se bodo uporabile za odkrivanje prisluškovalnih naprav.

01

Ocena in analiza grožnje

Prvi korak vključuje celovito oceno in analizo vaših varnostnih potreb ter potencialnih groženj prisluškovanja. To vključuje identifikacijo premoženja, občutljivih informacij ter ranljivih področij. Pri protisledenju bomo ocenili vaše obstoječe varnostne ukrepe ter določili potencialne metode, ki se bodo uporabile za odkrivanje prisluškovalnih naprav.

02

Tehnični protisledni ukrepi (TSCM)

Po začetni oceni bomo izvedli tehnične protisledne ukrepe, pogosto imenovane "TSCM sweeps" ali "bug sweeps". To vključuje temeljit pregled tako fizičnih kot elektronskih sistemov, da se odkrijejo morebitne skrite naprave za sledenje ali ranljivosti. Pri delu uporabljamo specializirano opremo in tehnike za iskanje skritih kamer, avdio prisluškovalnih naprav, sledilnikov GPS, prisluškovalnih naprav ali drugih prikritih naprav za poslušanje ali sledenje. Prav tako bomo analizirali komunikacijske sisteme, omrežja in digitalno infrastrukturo za morebitne šibkosti.

02

Tehnični protisledni ukrepi (TSCM)

Po začetni oceni bomo izvedli tehnične protisledne ukrepe, pogosto imenovane "TSCM sweeps" ali "bug sweeps". To vključuje temeljit pregled tako fizičnih kot elektronskih sistemov, da se odkrijejo morebitne skrite naprave za sledenje ali ranljivosti. Pri delu uporabljamo specializirano opremo in tehnike za iskanje skritih kamer, avdio prisluškovalnih naprav, sledilnikov GPS, prisluškovalnih naprav ali drugih prikritih naprav za poslušanje ali sledenje. Prav tako bomo analizirali komunikacijske sisteme, omrežja in digitalno infrastrukturo za morebitne šibkosti.

02

Tehnični protisledni ukrepi (TSCM)

Po začetni oceni bomo izvedli tehnične protisledne ukrepe, pogosto imenovane "TSCM sweeps" ali "bug sweeps". To vključuje temeljit pregled tako fizičnih kot elektronskih sistemov, da se odkrijejo morebitne skrite naprave za sledenje ali ranljivosti. Pri delu uporabljamo specializirano opremo in tehnike za iskanje skritih kamer, avdio prisluškovalnih naprav, sledilnikov GPS, prisluškovalnih naprav ali drugih prikritih naprav za poslušanje ali sledenje. Prav tako bomo analizirali komunikacijske sisteme, omrežja in digitalno infrastrukturo za morebitne šibkosti.

02

Tehnični protisledni ukrepi (TSCM)

Po začetni oceni bomo izvedli tehnične protisledne ukrepe, pogosto imenovane "TSCM sweeps" ali "bug sweeps". To vključuje temeljit pregled tako fizičnih kot elektronskih sistemov, da se odkrijejo morebitne skrite naprave za sledenje ali ranljivosti. Pri delu uporabljamo specializirano opremo in tehnike za iskanje skritih kamer, avdio prisluškovalnih naprav, sledilnikov GPS, prisluškovalnih naprav ali drugih prikritih naprav za poslušanje ali sledenje. Prav tako bomo analizirali komunikacijske sisteme, omrežja in digitalno infrastrukturo za morebitne šibkosti.

03

Zmanjšanje tveganja

Na podlagi ugotovitev iz ocene in tehničnih protislednih ukrepov (TSCM) bomo razvili celovit načrt za zmanjšanje ugotovljenih tveganj in ranljivosti. To lahko vključuje uvedbo varnostnih postopkov, izboljšanje fizičnih varnostnih ukrepov, šifriranje komunikacij, usposabljanje zaposlenih glede ozaveščenosti o varnosti ter priporočila za ustrezne tehnološke rešitve za trajno zaščito. Poleg tega lahko nudimo tudi storitve stalnega spremljanja, za predčasno odkrivanje morebitnih groženj.

03

Zmanjšanje tveganja

Na podlagi ugotovitev iz ocene in tehničnih protislednih ukrepov (TSCM) bomo razvili celovit načrt za zmanjšanje ugotovljenih tveganj in ranljivosti. To lahko vključuje uvedbo varnostnih postopkov, izboljšanje fizičnih varnostnih ukrepov, šifriranje komunikacij, usposabljanje zaposlenih glede ozaveščenosti o varnosti ter priporočila za ustrezne tehnološke rešitve za trajno zaščito. Poleg tega lahko nudimo tudi storitve stalnega spremljanja, za predčasno odkrivanje morebitnih groženj.

03

Zmanjšanje tveganja

Na podlagi ugotovitev iz ocene in tehničnih protislednih ukrepov (TSCM) bomo razvili celovit načrt za zmanjšanje ugotovljenih tveganj in ranljivosti. To lahko vključuje uvedbo varnostnih postopkov, izboljšanje fizičnih varnostnih ukrepov, šifriranje komunikacij, usposabljanje zaposlenih glede ozaveščenosti o varnosti ter priporočila za ustrezne tehnološke rešitve za trajno zaščito. Poleg tega lahko nudimo tudi storitve stalnega spremljanja, za predčasno odkrivanje morebitnih groženj.

03

Zmanjšanje tveganja

Na podlagi ugotovitev iz ocene in tehničnih protislednih ukrepov (TSCM) bomo razvili celovit načrt za zmanjšanje ugotovljenih tveganj in ranljivosti. To lahko vključuje uvedbo varnostnih postopkov, izboljšanje fizičnih varnostnih ukrepov, šifriranje komunikacij, usposabljanje zaposlenih glede ozaveščenosti o varnosti ter priporočila za ustrezne tehnološke rešitve za trajno zaščito. Poleg tega lahko nudimo tudi storitve stalnega spremljanja, za predčasno odkrivanje morebitnih groženj.

Primeri prisluškovalnih naprav:

V segment prisluškovalnih naprav, sodijo vse naprave, ki brez vaše vednosti, prikrito seznanjajo zunanji svet o dejanjih znotraj vašega življenskega okolja. Nezakonito nameščanje in izvajanje tovrstnih dejanj, predstavlja resno kaznivo dejanje, zato izvajalci v cilju neodkritja, uporabljajo najrazličnejšo radijsko in GSM tehnologijo, ki za neveščega človeka lahko predstavlja nerešljivo uganko. Nemalokrat je tako možno že na podlagi kvalitete postavljene naprave oceniti, kolikšen interes po prikrivanju goji nasprotna stran. Nevarnost odtekanja poslovnih informacij pa postane toliko verjetnejše, v kolikor podjetje v poslovnem svetu predstavlja pomembnega igralca.

Poslušanje pogovora skozi zid

GPS sledenje pošiljk in vozila

Prisluškovanje preko GSM omrežja

Snemanje pogovora v prostoru

Mikro snemalna kamera

Poslušanje pogovora skozi zid

Pogosto zastavljena vprašanja:

Pogosto zastavljena vprašanja:

Kaj je TSCM-storitev?

Kdo je lahko tarča prisluškovanja ali vohunjenja?

Katere so poslovne situacije z veliko nevarnostjo?

Običajne lokacije prisluškovalnih naprav?

Kje se lahko skrijejo prisluškovalne naprave?

Kakšna je definicija protinadzora?

Kateri so možni opozorilni znaki, da ste predmet vohunjenja?

Katere točke so zanimive za TSCM-pregled?

Katere vrste naprav iskati med pregledom?